Internkontrollavdeling

Internkontroll av det elektriske anlegget er et av flere systematiske tiltak som skal sikre at virksomheter planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med krav fastsatt i helse, miljø og sikkerhets lovgivningen (HMS).

 
Aalmo AS Elektriker har levert tjenester innen internkontroll av elektriske anlegg siden 1997. Våre kunder er innen næringsbygg, borettslag, sameier og private boliger. Vårt fokus på brann og personsikkerhet gjør oss til en god samarbeidspartner.

Vi kan tilby alle virksomheter en uforpliktende befaring og et tilbud på internkontroll av det elektriske anlegget. Levert av