Termografi

Aalmo AS Elektriker leverer tjenester innen termografi

  • Ved termografi av elektriske anlegg vil temperaturavvik i fordelinger/sikringsskap kunne oppdages før det medfører branntilløp eller driftsstans
  • Termografi er en effektiv måte å kontrollere koplingspunkt på uten å gjøre anlegget strømløst
  • Termografi brukes også til å lokalisere varmekabler og vannvarme i gulv

Etter utført kontroll utarbeider vi en rapport som brukes i bedriftens egen internkontroll.
 Levert av